דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation LinksTeaching and Learning Center > היחידה להוראה ולמידה
  
  
  
  
  
  
  
about.aspx
  
09/08/2017 16:43biniamin sindilevich
biniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
Academic-conferences.aspx
  
09/08/2017 16:43biniamin sindilevich
Tatiana Gornostaev/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
Combining-video-in-learning-processes.aspx
  
17/11/2015 13:13Tatiana Gornostaev
Tatiana Gornostaev/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageEn.aspx
contactUs.aspx
הוצא אל: yortal BenyaakovcontactUs.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakov
  
03/08/2016 14:11Tatiana Gornostaevyortal Benyaakovbiniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
default.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakovdefault.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakov
  
16/03/2016 11:50Tatiana Gornostaevyortal Benyaakovbiniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
jobs.aspx
  
09/08/2017 16:43biniamin sindilevich
biniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
links.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakovlinks.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakov
  
27/04/2017 13:45Tatiana Gornostaevyortal Benyaakovbiniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
syllabiProject.aspx
הוצא אל: yortal BenyaakovsyllabiProject.aspx
הוצא אל: yortal Benyaakov
  
12/07/2016 10:11Tatiana Gornostaevyortal Benyaakovbiniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
teaching-surveys.aspx
  
26/01/2017 12:37yortal Benyaakov
Tatiana Gornostaev/_catalogs/masterpage/HujiAboutDepartmentPageEn.aspx
workshops.aspx
  
09/08/2017 16:43biniamin sindilevich
biniamin sindilevich/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
WorkshopsSummaries.aspx
  
04/06/2015 14:04Tatiana Gornostaev
Tatiana Gornostaev/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
סדנת-מצגות-PowerPoint-וחלופותיהן.aspx
  
22/10/2017 11:18yortal Benyaakov
yortal Benyaakov/_catalogs/masterpage/HujiArticlePageHe.aspx
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD