דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שונה לאחרונה ב- 04/01/2018 12:24 על-ידי yortal Benyaakov

מוודל - Moodle

תחום "טכנולוגיות הוראה" ביה"ל עוסק ביצירת מבנה ארגוני מסודר להוראה המתוקשבת באוניברסיטה המבוסס על מערכת ה-Moodle, כדי שמערכת זו תהיה המערכת המרכזית שעונה על כל צרכי ההוראה של המורה והתלמיד. בכלל זה אנו עובדים על מימשוק ה-Moodle עם מערכות אוניברסיטאיות אחרות (כגון מערכות המאפשרות צילום ושידור של קורסים, ספריות, מערכות הניהול שאיתן עובדות מזכירויות ההוראה, וכו'), יצירת מנגנון יעיל לפיתוח מאפיינים ויכולות מתקדמים (כגון מבחנים ממוחשבים, ניהול דיונים והצבעות, וכד'), ובניית מערך הדרכה ותמיכה לכל המשתמשים, שייתן מענה באופן שוטף לבעיות שמתעוררות בכל רמה לכל משתמש.

אל אתר התמיכ​ה והדרכה של ה-Moodleטכנולוגיות נוספות
 
פעילות חשובה נוספת של "טכנולוגיות הוראה" היא איתור, קליטה והטמעה של טכנולוגיות ממוחשבות נוספות שקיימות בעולם ושעשויות לתרום להוראה באוניברסיטה. לצורך כך אנו מקיימים קשר שוטף עם המרכז הישראלי לטכנולוגיות למידה (מיט"ל).​​


טכנולוגיות ליישום הוראה פעילה - PARTICIPOLLמערכת Tomagrade
בדיקת מבחנים סרוקים בממשק ממוחשב 
:סגל
​​פרופ' רועי שנהר - ראש טכנולוגיות הוראה

 

מר יוחאי עופרן - רכז תמיכה למערכות למידה מתוקשבות
yohaio@savion.huji.ac.il​
02-5880204​


גב' חנה סלוצקין - מנהלת פרויקט Moodle מטעם ביה"ס להנדסה

Chana.Slutzkin@huji.ac.il

 

יועצות הדרכה להוראה מתוקשבת:

ד"ר נורית דורון - nurit@cc.huji.ac.il

גב' דבורה ארט-ויסמן - deborah.weisman@mail.huji.ac.il​​​​​​​​​

​​
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD