דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מרצים מצטיינים

בכל שנה אקדמית, לאחר שמתקבלות התוצאות של סקרי ההוראה של כל הקורסים, היחידה להוראה ולמידה מפיקה מהם עבור כל פקולטה את 'מדרג המרצים הפקולטאי'. 

מדרג זה מתבסס על ממוצע ההערכות שקיבל המרצה מהסטודנטים בכל הקורסים שלימד בפקולטה בשנה זו. לממוצע מתווסף 'מקדם התאמה' המביא בחשבון מאפיינים שונים של הקורס (חובה/בחירה, בוגר/מוסמך וגודל הכיתה). 
מרצה מצטיין הינו מרצה שנכלל ב-10% של המרצים העליונים במדרג הפקולטאי, ובתנאי שהוערך ע"י 17 סטודנטים לפחות. 
עבור כל פקולטה מתפרסמות שתי רשימות של מרצים מצטיינים, רשימה אחת הכוללת את המרצים המצטיינים חברי הסגל האקדמי הבכיר, ורשימה שניה הכוללת את המרצים המצטיינים חברי הסגל הזוטר (המדרגים עבור כל סגל נעשים בנפרד).
בנוסף, בכל שנה מוענק על ידי הרקטור, פרס ע"ש מילקן למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.
​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD