דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation LinksTeaching and Learning Center > היחידה להוראה ולמידה > סדנאות > מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת- בניית יחידות הוראה מתוקשבות
מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת- בניית יחידות הוראה מתוקשבות
במסגרת המגמות העכשויות בעולם האקדמי התעצם לאחרונה מקומם של הקורסים המקוונים וגבר משמעותית השימוש בהוראה ובלמידה מרחוק. המעבר מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת דורש לבצע שינויים והתאמות שונות הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה טכנולוגית. שינויים אלה מצריכים תכנון וארגון מחודש של הקורס. 
בסדנה זו תכירו את המבנה והכללים המומלצים לבניית קורס כזה ואת רשימת המרכיבים אשר יביאו אותו למלא את ייעודו באופן אפקטיבי ואטרקטיבי. נערוך דיון במאפיינים השונים של קורסים מקוונים ותכירו דגמי הוראה מקוונים נוספים.  
בנוסף, תתנסו ביצירת פעילויות ותכנים בסביבת מוודל ומחוץ לה, להצגת חומרי הלימוד באופן סינכרוני וא-סינכרוני, ובכלים למעקב ובקרה ולהערכה ומדידה.
 
בין הנושאים בהם נעסוק:
צילום והפקה של סרטונים וכן כלים להפיכת סרטונים לאינטראקטיבים.
יצירת מטלות ביצוע, ובכלל זה שימוש בבחנים (quizzes).
יצירת מפגשים סינכרוניים.
הנחיות להפעלה נכונה של למידת עמיתים.
הערכה חלופית המתאימה לקורס מקוון.
מודל ה'כיתה ההפוכה'.

רשימה חלקית של כלים בהם נתנסה בסדנה:
Moodle: forum, glossary, workshop, Completion tracking 
Edpuzzle, h5p - interactive video
Office mix 
בתום הסדנה תדעו:
לתכנן יחידת הוראה מקוונת על כל מרכיביה, לשלב שאלות אינטראקטיביות בתוך סרטון ובתוך מצגת, להטמיע מצגות וסרטונים בסביבת מוודל, לתפעל "מעקב השלמה" ולהתנות את הגישה לפעילות מסוימת בביצוע של פעילות קודמת, לעצב את אתר הקורס ב"תצורת תמונות", ולייצר בחנים מכווינים – שמספקים למשיב רמזים ו/או משוב אוטומטי.
 
 
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD