דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation LinksTeaching and Learning Center > היחידה להוראה ולמידה > סדנאות > חזקים וחלשים – איך מלמדים בקבוצות שאינן אחידות
חזקים וחלשים – איך מלמדים בקבוצות שאינן אחידות

עבודה עם קבוצה הטרוגנית מציבה אתגר למרצה, שעלול 'לפספס' חלקים מהקבוצה. הפתרונות המקובלים כוללים פניה "לסטודנט הממוצע" או התמקדות באחת מתתי-הקבוצות (למשל: להתמקד בחלשים ולהניח כי החזקים יסתדרו בעצמם). הבעיה עם פתרונות אלה היא שהם גורמים לאבדן של חלק מקבוצת הלומדים ובכך מחריפים את הבעיה. בסדנה נציע דרך אחרת, היוצאת מנקודת מבט כי הטרוגניות היא מאפיין טבעי של קבוצה. לפי גישה זו, הדרך הטובה ביותר להצליח בקבוצה הטרוגנית, היא לשכנע כל אחד מהלומדים, להשקיע את מידת המאמץ המתאימה לרמת הידע שלו. כדי שזה יתרחש נדרשת מיומנות גבוהה של המרצה ביצירת לגיטימציה להבדלים הקיימים בקבוצה, ולהבדלים הנדרשים ברמת ההשקעה. יכולת זו מצריכה מיומנות הנחייתית גבוהה ביותר. בסדנה נתרגל מיומנות זו באמצעות סדרה של תרגילים.


​​
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD