דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
הוראה בכיתות גדולות
הוראה בכתה גדולה (מעל 70 סטודנטים), היא משימה מאתגרת בכמה מובנים. בכתות גדולות האפשרות לקשר אישי בין המרצה לסטודנט פחותה, אפשרויות ההפעלה פוחתות, האנונימיות מקלה על התנהגויות כגון עזיבה מנטלית, לחשושים ועיסוקים אחרים. יתר על כן, חלק מן הכיתות הגדולות מאופיינות באוכלוסייה הטרוגנית הכוללת מספר תתי-קבוצות השונות זו מזו. 

הוראה בכתה גדולה היא מיומנות הניתנת ללמידה ולתרגול ובכך נעסוק בסדנה. האמצעים השונים להוראה בכיתות גדולות מכוונים להשיג שתי מטרות מרכזיות: להגביר את הריכוז של הסטודנטים בכתה ואת הערך המוסף של השיעור ולהצליח ליצור קשר עם הסטודנטים, למרות גודל הכתה. הסדנה מבוססת על למידה תיאורטית וחווייתית ומשתתפי הסדנה יתרגלו את האמצעים השונים.​ 

​​
 
 
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD