דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
הוראה בכיתות גדולות

הוראה בכתה גדולה היא משימה מאתגרת בכמה מובנים. בכתות גדולות האפשרות לקשר אישי בין המרצה לסטודנט פחותה, אפשרויות ההפעלה פוחתות, האנונימיות מקלה על התנהגויות כגון עזיבה מנטלית, לחשושים ועיסוקים אחרים. לכן, האמצעים השונים להוראה בכיתות גדולות מכוונים להשיג שלוש מטרות מרכזיות: לייצר אינטראקציה, לשמור על ריכוז וליצור קשר רגשי (היכרות, אמון), למרות גודל הכתה. בסדנה נלמד כיצד להשתמש באמצעים אלה נחווה את השפעתם ונתאמן בהפעלת כלים שונים. 

בעקבות הסדנה המשתתפים: 

יכירו כמה אופנים לייצר אינטראקציה בכתות ענק, בין המשתתפים לבין עצמם ובין המשתתפים לבין המרצה וגם תדעו מאיזה סוג של אינטראקציה כדאי להימנע בכתות ענק. 

ידעו לבנות מצגות המותאמות לכתות גדולות (מצגות כאלה ישרתו אתכם גם בכתות בינוניות וקטנות אך הם יועדו במיוחד כדי לסייע לסטודנטים לשמור על הריכוז בכתות ענק). 

יקבלו מספר רעיונות כיצד לווסת רגשות של סטודנטים בכתות ענק.  
 
Powered & Designed by The Athority for Computation, Medical Branch - EKMD